Den otevřených dveří

Přijďte si s námi popovídat, jak to ve ScioŠkolách chodí a jaké to je v té naší plzeňské. Škola se nám postupně plní, ale stále máme několik volných míst v každém ročníku od 1. do 6. třídy. A především: zápisy do 1. třídy se blíží!

8. 12. 2023| Kateřina Vodrážková
DOD

Radost ze školy? Jde to!

Přijďte se seznámit.

V pátek 8. prosince od 8:30

 

Den otevřených dveří

 

Pro koho?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví. Jsme devítiletá škola. 

Přihlášky k zápisu do 1. třídy

Přihláška k přestupu do 2. až 6. třídy

 

Kdy?

v pátek 8. prosince od 8:30 

8:3O                  sraz ve vestibulu, uvítání, káva
9.00 - 10:00     nahlédnutí do výuky
10:00 - 11:00   beseda s vedením školy a s dětmi

Kde?

alej Svobody 31, Plzeň

Přímo v budově Šafránkova pavilonu, v němž naše škola sídlí.

Kdo?

🟦  Katka a Zuzka, které školu vedou
🟦  děti z naší školy - poví vám, jak se jim ve ScioŠkole líbí, a jak to v ní chodí
 

Co děláme jinak?

🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 neučíme podle osnov - rozvíjíme dovednosti pro budoucnost (např. odolnost)
🟨 reagujeme na svět kolem (např. učíme se pracovat s AI)
🟨 poznáváme přirozeně napříč předměty
🟨 podporujeme vnitřní motivaci
🟨 dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟨 chybu vnímáme jako příležitost
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 vytváříme bezpečné a neformální prostředí
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz