Beseda pro zájemce. Seznamte se s námi

Od září začínáme! Plzeňská ScioŠkola se tak připojí ke 14 již fungujícím školám, které jsou po celé ČR. Přijďte si s námi popovídat, jak to ve ScioŠkolách chodí a jaké to bude v té plzeňské.

22. 2. 2023| Jan Krtička
Dodplzenunor23

Radost ze školy? Jde to!

Přijďte se seznámit.

Ve středu 22. února od 17:30

 

Pro koho?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví. Jsme devítiletá škola. V prvním roce přijímáme přihlášky k zápisům do 1. třídy a k přestupu do 2. až 6. třídy. Do každého ročníku bude přijato 16 až 18 dětí. 

Přihlášky k zápisu do 1. třídy

Přihláška k přestupu do 2. až 6. třídy

 

Kdy?

ve středu 22. února od 17:30 

Kde?

Alej Svobody 31, Plzeň (Šafránkův pavilon)

Přímo v prostorách budoucí školy.🟨 školu budeme tvořit spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Respektujeme individualitu dětí
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz